Snoeien van bomen, hagen, heesters en fruitbomen

Snoeien van bomen

De eerste jaren na aanplant is het belangrijk, dat jonge bomen vormsnoei krijgen. Bij deze correctie snoei worden verkeerd staande takken verwijderd, zodat de boom in zijn oorspronkelijke habitus tot volle wasdom kan uitgroeien. Bij oude bomen wordt gesnoeid op takbreuk en op takken die de veiligheid in gevaar kunnen brengen. Is vaak een zorg verplichting die vermeld staat op de polis van de verzekeringsmaatschappij. Bij nalatigheid en achterstallig onderhoud kan het, dat bij schade de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald en u zelf voor de kosten opdraait. Snoeien van grote en monumentale bomen wordt uitgevoerd door ons zusterbedrijf Arbor Boomspecialisten. Zij hebben allen het certificaat European Tree Worker. Het snoeien gebeurd meestal vanuit een hoogwerker, en bij moeilijk te bereiken standplaatsen d.m.v. klimtechniek.

Snoeien van hagen

Het snoeien van hagen is een jaarlijks terugkerende bezigheid. In de meeste gevallen volstaat 1x per jaar een snoeibeurt, maar bij sommige snelgroeiende hagen is het gewenst om minimaal 2x per jaar te snoeien voor een strakke uitstraling. Voor fijne hagen als buxus wordt meestal handmatig gesnoeid. Grovere hagen kunnen machinaal gesnoeid worden.

Snoeien van heesters

Heesters welke in het voorjaar bloeien worden direct na de bloei en voor de langste dag gesnoeid. Overige heesters worden de winterdag meestal gesnoeid. Er wordt gesnoeid op vorm en op voldoende licht. Bij voldoende licht zal een heester beter bloeien en tot zijn recht komen. Bijkomend voordeel is, dat heesters dan sneller opdrogen waardoor de kans op ziekten en plagen sterk verminderd.

Snoeien van fruitbomen

Het snoeien van fruitbomen vereist vakmanschap. Men moet de soort kennen om deze te kunnen snoeien. Termen als kortloten of langloten zijn bepalend voor de grootte van de oogst. Een verkeerde snoei kan desastreus zijn. Niet dat de boom er dood aan zal gaan, maar de kans bestaat wel, dat de boom voor haar leven verminkt is altijd minder productie zal voorbrengen. Steen en pitvruchten worden direct na de oogst in het najaar gesnoeid om de kans op besmetting met loodglans te voorkomen. Overig fruit wordt direct na de strengste vorst, eind van de winter gesnoeid. Een zomer-snoeibeurt kan wenselijk zijn om voldoende lucht op de vruchten te krijgen waardoor een beter afrijpingsproces wordt bewerkstelligd.

Offerte voor onderhoud particuliere en/of bedrijfstuin

Nodig Buiten Zorg Groenspecialisten uit voor kennismaking en een adviesgesprek. Mail of bel 0547 750 902. We maken graag een vrijblijvende offerte op maat.
Reactie plaatsen