2 min. leestijd

Gijs van Heuven stopt als voorzitter van branchevereniging VHG afdeling Overijssel

´Ik wil mensen gelukkig maken door bij te dragen aan een groene wereld´

Egbert Roozen Directeur VHG

Gijs van Heuven heeft zijn taak als voorzitter van de branchevereniging VHG afdeling Overijssel per 31 mei jongstleden neergelegd. Ook is hij uit de Ledenraad gestapt. De eigenaar van Buiten Zorg Groep BV vervulde beide functies sinds 18 maart 2008. ‘Ik draag de voorzittershamer met groot vertrouwen over aan mijn opvolger Jaap Beumer. Als lid maar ook als ondernemer blijf ik de doelstellingen van VHG actief ondersteunen.’

 

 

 

 

 

Dankwoord Egbert Roozen

Tijdens de zomerbijeenkomst donderdag 23 juni 2016 jongstleden nam Gijs officieel afscheid als voorzitter van de afdeling Overijssel en lid van de Ledenraad. Uit handen van Egbert Roozen, algemeen directeur van de branchevereniging VHG, ontving hij een oorkonde met de titel Lid van Bijzondere Verdienste en een daarbij behorend beeldje. In zijn toespraak prees Egbert Roozen de manier waarop Gijs de regio bij elkaar wist te brengen (en te houden), en de uitwisseling binnen VHG stroomlijnde. Ook memoreerde hij hoe Gijs als lid van de Ledenraad, de Vakgroep Hoveniers maar ook in het VSO (het Voorzitters en Secretarissen Overleg van de VHG) het geluid van de afdeling Overijssel naar voren bracht.

 

Dankwoord

In zijn dankwoord bedankte Gijs voor het in hem gestelde vertrouwen van de collega-leden. Gijs van Heuven: ‘Mijn doel was en is nog steeds: mensen gelukkig maken met een groene(re) leefomgeving. De enorme stappen die VHG op dit moment aan het maken is, geven me een groot vertrouwen in de toekomst van onze branche. Door de uitbreiding van het aantal leden kunnen we de krachten bundelen en onze boodschap – de waarde van groen – steeds beter uitdragen en onderbouwen.’

Rentmeesterschap

Gijs van Heuven is permanent bezig zichzelf, zijn onderneming en de mensen die daarin werken op een hoger plan te brengen. Hoogwaardige, innovatieve kennisopbouw op het gebied van hovenieren en boomverzorging, maar ook het welzijn van mensen, vormen daarbij het uitgangspunt. ‘Een belangrijke voorwaarde voor geluk is een groene omgeving. Bovendien is het zaak zuinig om te gaan met wat ons door de aarde ter beschikking wordt gesteld. Dit vereist betrokken rentmeesterschap. Een leefbare aarde begint bij onszelf, in de directe woonomgeving – en dus ook in de eigen tuin.’

 

Buiten Zorg Groep BV

Buiten Zorg Groep BV werkt met een drietal handelsnamen, te weten Buiten Zorg Groenspecialisten (sinds 2000) voor de aanleg en het onderhoud van particuliere tuinen, Buiten Zorg Groenprojecten (sinds 2013) voor de grotere projectmatige werken zoals onderhoud bij overheden, semi overheden en bedrijfstuinen en Arbor Boomspecialisten (sinds 1970) voor de boomverzorgingswerkzaamheden. Buiten Zorg Online richt zich op e-marketing van groendiensten.

 

Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) ondersteunt leden in hun bedrijfsvoering en bij het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige groene ruimte. VHG brengt de maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht bij politiek, institutionele partijen en burgers, bijvoorbeeld met de VHG-handleidingen De Levende Tuin en de Groene Schoolpleinen. VHG bestaat uit regionale afdelingen, vijf vakgroepen (hoveniersinterieurbeplantersgroenvoorzienersboomspecialistendak- en gevelbegroeners), een ledenraad, het bestuur en een landelijk bureau. Leden die zich op onderscheidende wijze voor de vereniging en haar belang inzetten kunnen worden geëerd als lid van Verdienste, Bijzondere Verdienste en Zeer Bijzondere Verdienste.

Over de schrijver
Van kinds af aan is Gijs van Heuven al buiten en in het groen te vinden, hij heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Zijn levensspreuk is: "Een groene leefomgeving is essentieel voor ons welbevinden en voortbestaan" Om deze groene leefomgeving te onderhouden, aan te leggen en in stand te houden heeft hij zijn bedrijf Buiten Zorg Groep Bv opgericht. Onder Buiten Zorg Groep BV vallen de volgende bedrijven: - Arbor Boomspecialisten - Buiten Zorg Groenspecialisten - Buiten Zorg Groenprojecten
Reactie plaatsen