1 min. leestijd

Kalk toedienen in de tuin?

Gezonde planten in uw tuin zijn van wezenlijk belang. Sterke vitale planten zijn veel minder kwetsbaar en vatbaar voor ziekten en plagen. En dat betekend dan ook weer minder gebruik van bestrijdingsmiddelen en minder ergernis. Door kalk toe te dienen indien nodig, kunt u er voor zorgen dat uw beplanting beter voedingstoffen tot zich neemt.

Voor een gezonde groei is het belangrijk te weten, dat de zuurgraad (pH) in orde moet zijn. Voor een tuin is een zuurgraad van 4.8 – 5.5 wenselijk.

Kleigrond bevat voor een deel schelpen waardoor deze grond van zichzelf kalkhoudend is en dus een hogere zuurgraad heeft. Extra toevoegen van kalk is meestal niet noodzakelijk.

Voor zandgrond is dat wezenlijk anders. Zandgronden zijn van zichzelf vaak zuurdere gronden. Een zuurgraad lager dan 4,8 komt hier regelmatig voor. Zandgronden hebben van zichzelf ook vaak minder humus en humus heeft het vermogen om water en voedingsstoffen te bufferen zodat de plant voor een langere periode hierover de beschikking heeft. Arme zandgronden zijn gevoelig voor uitspoelen van nog aanwezige meststoffen waardoor de grond nog zuurder wordt en meststoffen niet meer in beschikbare vorm voor de plant aanwezig zijn.

Zandgronden vragen dus meer aandacht om een optimale groei te bewerkstelligen. De zuurgraad op het juiste peil houden kan door jaarlijks te bekalken. Men noemt dat wel onderhoudsbekalken of reparatie bekalking.

Zuurgraad op peil houden. ( 4.8 – 5.5 ) Een bodemmonster verschaft duidelijkheid.

Kalk zorgt voor meer humus in de grond waardoor water en voedingsstoffen beter worden vastgehouden en beschikbaar komen voor de plant.

Kalk wordt niet rechtstreeks door de plant opgenomen, maar neutraliseert aanwezige voedingstoffen in de grond zodat deze daarna wel opgenomen worden door de plant.

Kalk kan mede mosvorming in gras voorkomen.

Kalk werkt langzaam. Dat betekend, dat januari – februari een prima tijd is om dit te strooien zodat in het voorjaar de meststoffen ook hun werk kunnen doen.

Een gift van 8 – 12kg op 100m2 is meestal voldoende als onderhoudsbekalking.

U kunt dit bekalken zelf uitvoeren, maar u kunt ook even contact opnemen met Buiten Zorg Groenspecialisten om het voor uit te voeren. Op locatie wordt met een zuurgraadmeter de zuurgraad (pH) gemeten en de juiste hoeveelheid kalk aangebracht.

Contact

Over de schrijver
Van kinds af aan is Gijs van Heuven al buiten en in het groen te vinden, hij heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken.Zijn levensspreuk is:"Een groene leefomgeving is essentieel voor ons welbevinden en voortbestaan"Om deze groene leefomgeving te onderhouden, aan te leggen en in stand te houden heeft hij zijn bedrijf Buiten Zorg Groep Bv opgericht.Onder Buiten Zorg Groep BV vallen de volgende bedrijven:- Arbor Boomspecialisten - Buiten Zorg Groenspecialisten - Buiten Zorg Groenprojecten