Onderhoud Rhododendrons
Tuinieren tips
Gijs van Heuven
Tuinieren tips
1 min

Onderhoud Rhododendrons

1 min

Rhododendrons zijn zuurminnende planten welke op zure en vochtige grond in de halfschaduw het beste gedijen.

Verjongen van Rhododendrons

Terug zetten van de dikste takken zodat er weer licht in de plant kan komen. Tussen de 40 – 70cm boven het maaiveld afzetten. Ongeveer 50% van de takken verwijderen en de rest laten staan in verband met beslotenheid – privacy. Op deze kale takken zal door lichttoetreding knopvorming plaatsvinden waardoor er onder in de struik weer nieuwe compacte groei komt. Na één groeijaar kan de rest van de takken afgezet worden.

Na terug snoeien – of afzetten van takhout wordt de kluit afgedekt met een dik pakket tuinturf. Tuinturf heeft de volgende gunstige eigenschappen voor de groei van Rhododendrons.

Tuinturf werkt als een soort spons. Heeft een bufferend vermogen – houdt water vast waardoor de toplaag vochtig blijft.

Tuinturf zorgt er voor, dat de bovengrond koel blijft in de zomer. Rhododendrons kunnen slecht tegen warmte op het fijne en oppervlakkige wortelgestel.

Tuinturf heeft een zuurgraad van ongeveer 4.  Door regen zal de grond langzaam verzuren en dat is gunstig voor een goede ontwikkeling van de plant.

Tevens worden de Rhododendrons bemest met Biobasis.  Een samengestelde biologische meststof met voedingselementen en spore-elementen die het bodemleven activeren en zorgen voor een vitale plant.  1x per jaar toedienen is meer dan voldoende.

Na dit alles is het wenselijk om de tuinturf inclusief bemesting 1x goed te besproeien zodat de tuinturf nat is en de meststof geactiveerd wordt. Liefst een hele nacht op een plek besproeien.

Alternatief om Rhododendrons te verjongen als privacy geen probleem is. Men kan dan de gehele Rhododendron afzetten tot op een hoogte van ongeveer 40 – 70cm boven het maaiveld.  Wel oppassen voor zonnebrand als de Rhododendrons onbeschut in de felle zon staan. Anders toch enkele takken laten staan zodat de kale takken nog wat beschut staan.

Categorieën