Gijs van Heuven

Read more about this author...
Van kinds af aan is Gijs van Heuven al buiten en in het groen te vinden, hij heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken.

Zijn levensspreuk is:

"Een groene leefomgeving is essentieel voor ons welbevinden en voortbestaan"

Om deze groene leefomgeving te onderhouden, aan te leggen en in stand te houden heeft hij zijn bedrijf Buiten Zorg Groep Bv opgericht.

Onder Buiten Zorg Groep BV vallen de volgende bedrijven:

- Arbor Boomspecialisten
- Buiten Zorg Groenspecialisten
- Buiten Zorg Groenprojecten
You can also find me in these places...