De Urbanisten: Goed groen is goud waard | Publicatie | College van Rijksadviseurs

De waarde van groen-blauwe netwerken voor de stad Zwolle

Een park is nooit alleen maar een park. Groene ruimtes in steden dienen veel meer doelen. Ze dragen bij aan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, de kwaliteit van de woonomgeving en aan waterberging. Hoewel dit in veel steden breed erkend wordt, ontwerpt men zelden groene ruimtes met die functies als uitgangspunt. De functionele waarden blijven onvoldoende onderkend en daardoor ondergewaardeerd. De onderzoekers Goed groen is goud waard nemen deze zogenaamde ‘Ecosysteemdiensten’ juist wel mee in het ontwerpdenken. Ze onderzochten op welke manier het vele groen in de stad Zwolle ingezet kan worden als effectief groen-blauw netwerk.

Toename kwaliteit van het groen

Met het zogenaamde TEEB stad tool, dat staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity, kunnen in een vroeg stadium economische kengetallen aan het ontwerp voor groene ruimte gekoppeld worden. Voor de stad Zwolle gebeurde dit in drie verschillende ontwerpmodellen, waarbij in elk ontwerpmodel sprake is van een licht stijgende hoeveelheid groen in oppervlakte. Het is echter vooral de kwaliteit van het groen die fors toeneemt. Dit is bewerkstelligd door het groen te diversificeren in soortenrijkdom, te verrijken en slim te koppelen, waterstromen te verbinden en fietspaden in het profiel op te nemen.

 

Achtergrond informatie: Het CRa deed samen met het PBL en ontwerpbureaus onderzoek naar vernieuwende infrastructuren. Klik hieronder voor de andere deelstudies: Studio Marco Vermeulen: Smart Thermal Grid Artgineering: Meer fiets, meer stad

Bron: De Urbanisten: Goed groen is goud waard | Publicatie | van Rijksadviseurs

Over de schrijver
Van kinds af aan is Gijs van Heuven al buiten en in het groen te vinden, hij heeft van zijn hobby zijn werk kunnen maken. Zijn levensspreuk is: "Een groene leefomgeving is essentieel voor ons welbevinden en voortbestaan" Om deze groene leefomgeving te onderhouden, aan te leggen en in stand te houden heeft hij zijn bedrijf Buiten Zorg Groep Bv opgericht. Onder Buiten Zorg Groep BV vallen de volgende bedrijven: - Arbor Boomspecialisten - Buiten Zorg Groenspecialisten - Buiten Zorg Groenprojecten
Reactie plaatsen