Page content

Hoe staat het met de drinkwatervoorziening in 2040?

Hoe staat het met de drinkwatervoorziening in 2040?

In 2011 voerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een toekomstverkenning drinkwatervoorziening in Nederland voor 2040 uit. De verkenning geeft ontwikkelingen aan in de drinkwatervraag en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater. 

De huidige plannen van overheid en drinkwaterbedrijven gaan ervan uit dat de drinkwatervraag tot 2040 ongeveer gelijk blijft. Bij de diverse onderzochte scenario’s kan de drinkwatervraag echter variëren van groei (ruim 30 procent) tot krimp (15 procent). De verschillen zijn vooral afhankelijk van de economische groei en de demografische verschuivingen die als gevolg daarvan optreden.

Oppervlaktewater als drinkwaterbron

De beschikbaarheid van oppervlaktewater als drinkwaterbron, momenteel goed voor 40 procent het drinkwater in Nederland, kan door klimaatverandering tijdens droge perioden onvoldoende worden. Dit geldt vooral voor de Maas, een rivier die voornamelijk gevoed wordt door regenwater. Bovendien hebben emissies van bedrijven en rioolwaterzuiveringsinstallaties in drogere perioden een grotere invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ten slotte kunnen waterwinningen nabij de kust tijdens perioden met lage rivierafvoeren verzilten. Dit betreft vooral winningen in het Rijnstroomgebied.

Erkende scenario’s

Voor de toekomstverkenning zijn erkende scenario’s van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het KNMI gebruikt. Het RIVM heeft deze scenario’s vertaald naar de effecten voor de drinkwatervoorziening. Deze zijn tevens uitgewerkt voor een aantal groepen van stoffen en micro-organismen.

 

Bron: Toekomstverkenning drinkwatervoorziening in Nederland – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Comment Section

0 reacties op “Hoe staat het met de drinkwatervoorziening in 2040?

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: