Grondbewerking

Grondbewerking voor een goed begin

Is het ontwerp klaar voor aanleg van uw tuin of groenproject, dan gaan de hoveniers van Buiten Zorg Groenspecialisten het eerst aan de slag met de grond. Op basis van een eenvoudige bodemanalyse of uitgebreid grondonderzoek, werken ze toe naar een optimale bodemstructuur. Deze bestaat uit grond met voldoende zuurstof, voeding en vocht voor de planten.

Waarom eerst grondbewerking voor aanleg van een tuin?

De structuur van de grond is van essentieel belang voor een goede groei van de beplantingen. Een goede grond structuur is voldoende zuurstofhoudend, waterdoorlatend maar wel vochthoudend, (Sponseffect) en rijk aan voedingsstoffen en heeft daardoor een actief bodemleven. Micro organismen zetten voedingsstoffen om in een opneembare vorm voor beplantingen. Als een van bovenstaande voorwaarden niet aanwezig is, heeft dat negatieve gevolgen voor de groei van de beplantingen. Beplantingen tonen dan vaak gebreksverschijnselen en staan te kwarren. Gaan niet dood, maar verkleuren of worden bleek, daarnaast zijn ze vatbaarder voor ziekten en kwalen. Grondbewerking kun je vaak maar een keer goed doen, vandaar dat wij daar heel veel zorg aan besteden. Ook van groot belang is de juiste werkvolgorde waarin dat gebeurd. Als de grond eenmaal gespit is, moet men er niet meer met zware voertuigen of machines op komen.

Mogelijke stappen van grondbewerking en de volgorde van uitvoering:

  • Uitgraven van fundatie voor bouwkundige werken en bestratingen
  • Het op juiste hoogte brengen van het gehele perceel, incl. niveau verschillen – glooiingen
  • Graven van sleuven t.b.v. kabels en leidingen (Tuinverlichting – Tuinbesproeiing)
  • Ontwatering d.m.v. sloot of drainage systeem
  • Aanvoer en verwerken van bodemverbetering en bemesting, incl. doorspitten
  • Spitten van de grond ten behoeve van het plant en zaaiklaar maken, of zoden leggen

Bewerken en egaliseren

Het is van groot belang, dat de juiste machines worden ingezet t.b.v. uitvoering grondwerk. Op zandgrond is een ander machine inzetbaar dan op kleigrond of leem. Insporing van grond moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De grootte van de machine is bepalend, maar ook de soort banden. Soms is het beter om een rupsvoertuig in te zetten. Nieuwe technieken zorgen ervoor, dat voor elke grond wel een oplossing is. Denk aan op afstand bestuurbare machines en laser gestuurde machines. Deze machines werken op de millimeter nauwkeurig.

Meer weten over grondbewerking?

Wilt u meer weten over het analyseren van de bodem of over grondbewerking door Buiten Zorg Groenspecialisten? Mail of bel 0547 750 902 voor antwoord op uw vragen en een vrijblijvend adviesgesprek.
Vincent Rondwijk
Door

Vincent Rondwijk

op 04 Feb 2021

Bedankt voor het delen van de stappen voor grondbewerking. Het uitgraven gaat nog een hele klus worden, maar gelukkig krijgen we hulp van specialisten. Ook ben ik benieuwd of we veel moeten bemesten. Onze grond heeft niet de beste kwaliteit namelijk.

Reactie plaatsen