Aanbesteding of regie

Buiten Zorg Groenspecialisten werkt op aanneembasis of op regie basis.

Aanbesteden

De opdracht wordt uitgevoerd tegen een vooraf vastgesteld prijs, incl. alle risico’s. In eerste instantie lijkt dit duurder uit te pakken, maar u weet vooraf waar u aan begint. De werk omschrijvende offerte specificeert nauwkeurig wat voor de overeengekomen prijs uitgevoerd wordt. Het komt nogal eens voor, dat tijdens de uitvoering zich zaken voordoen die in afwijking zijn met de werk omschrijvende offerte. Dat kan komen, omdat de informatie bij het opstellen van de werk omschrijvende offerte nog niet bekend was, of omdat er tijdens de uitvoering iets veranderd in het proces of door andere, soms externe omstandigheden. Van al deze aanpassingen wordt dan een extra werkopdracht gemaakt. Onbedoeld kan dit alles bij elkaar dan toch soms tegenvallen.

Inkoop van materialen

Doordat het risico bij aanbesteding voor buiten Zorg Groenspecialisten is, wordt uitsluitend ingekocht bij onze voorkeurleveranciers.


Uitvoering op regie – basis

U kunt een opdracht ook laten uitvoeren op regie- basis. We werken dan met een open calculatie. We vertellen vooraf, wat het uurloontarief is, wat de inzet van machines gaat kosten en wat de materialen kosten. U krijgt vooraf een indicatie overzicht van alle kosten en weet dus, wat de totale kosten voor de gehele uitvoering zijn. Vervolgens wordt de uitvoering opgestart, U ontvangt elke week per mail een werkbonoverzicht van de mensen die geweest zijn, een omschrijving van de werkzaamheden, een overzicht van de gebruikte machines en geleverde materialen. U krijgt de mogelijkheid hierop te reageren als er vragen zijn, of als er iets niet zou kloppen. De werkbon wordt dan gecorrigeerd en vervolgens is de input voor de factuur. U betaald dan de werkelijk gemaakte kosten. Niet meer en ook niet minder. Doordat wij geen risico hebben, kunnen we meestal goedkoper onze diensten aanbieden.

Inkoop van materialen

U bent vrij om zelf materialen in te kopen die wij vervolgens dan verwerken. Wij attenderen u er dan wel op, dat u zelf ook alle risico’s loopt t.a.v. garantie of dit rechtstreeks moet regelen met de leverancier.
Reactie plaatsen