Inventarisatie vitaliteit bomen

Bomeninventarisatie

Een vakkundige bomeninventarisatie is vaak nodig voordat overheden een vergunning afgegeven voor herinrichting van een omgeving of voor het kappen van bomen. Tijdens de bomeninventarisatie brengt Buiten Zorg statische data in beeld. Denk daarbij aan de boomsoort, boomhoogte, kroondiameter, stamomtrek en de vitaliteit. Ook brengen ze in kaart voor welke bomen een kapvergunning nodig is om deze te mogen vellen (verschilt per gemeente).

Werkwijze bomeninventarisatie

De boomspecialisten meten de betreffende bomen handmatig of met behulp van een digitaal meetsysteem (GPS). Indien gewenst zorgt Buiten Zorg ook voor het verwerken van de gegevens op de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland).

BEA (Boom effect analyse)

Om erachter te komen welk effect ruimtelijke herontwikkeling of reconstructie heeft op bestaande bomen, is een BEA nodig. Uitgangspunt daarbij is dat de bomen op de eigen standplaats en onder vergelijkbare omstandigheden, duurzaam kunnen blijven staan. Om te onderzoeken of dit mogelijk is voeren onze boomspecialisten een bovengrondse en ondergrondse analyse uit.

Boombehoud en alternatieven

Op basis van de resultaten van de BEA ontvangt u een deskundig advies van Arbor Boomspecialisten (onderdeel van Buiten Zorg Groep). Daarin staat per boom wat nodig is om deze duurzaam te handhaven. Ook nemen we, wederom per boom, alternatieven op in het rapport.

Vragen over bomeninventarisatie

Mail of bel 0547 750 900. We adviseren u graag. Ook is het mogelijk om een  vrijblijvende afspraak te maken. Onze boomspecialist komt graag bij uw langs voor een vrijblijvend gesprek en eventueel ook een offerte op maat.
Reactie plaatsen